Zakres usług

nasza oferta
Oferuję profesjonalne wyceny nieruchomości celem:
  • uzyskania kredytu bankowego pod zabezpieczenie hipoteczne
  • ubezpieczenia nieruchomości
  • dokonania transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
  • dokonania darowizn nieruchomości
  • przekazania nieruchomości w trwały zarząd
  • negocjacji cenowych
  • wzajemnych rozliczeń z nieruchomości, np współwłaścicieli, członków rodziny, itp
  • należności podatkowych
  • słusznego odszkodowania
  • opłat adiacenckich
  • opłat planistycznych
  • opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Wykonuję również:
  • opinie o wartości nieruchomości
  • inwentaryzacje budynków i lokali
  • dokumentacje do wyodrębnienia lokali w budynku
  • opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia lub zmiany
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonuję operaty szacunkowe
  • w oparciu o stan faktyczny i przeznaczenie nieruchomości
  • zgodnie z obowiązującym prawem, standardami zawodowymi i standardami
    wyceny PFSRzM w Warszawie
  • w oparciu o analizę i monitoring rynku nieruchomości.
Swoją praktykę opieram o współpracę ze specjalistami innych dziedzin,
analizę trendów cenowych oraz warunki i możliwości inwestowania.
Gwarantuję pełny profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych
usług oraz praktyczne i estetyczne opracowanie operatu szacunkowego.

Jako członek Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu oferuję wszystkim członkom LKB rabat na wykonywane
przeze mnie usługi. Wysokość rabatu 10-15 % w zależności od położenia, rodzaju i stanu nieruchomości oraz celu wyceny.

Właściciel

Marek Roszczewski

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy (od 1994 r.), współzałożyciel Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie (w 1995 r.), uhonorowany srebrnym odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” (w 2008 r.), członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych (od 2007 r.), wykładowca oraz opiekun studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (od 2013 r.).

Marek Roszczewski urodził się w 1959 r. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej – Wydział Geodezji i Kartografii – przez okres ok. dziesięciu lat pracował w OPGK Lublin w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zaraz po uzyskaniu uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego zdecydował się na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej zakładając Biuro Wycen Nieruchomości a następnie Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości. W roku 1995 rozszerzył swoje uprawnienia państwowe o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Marek Roszczewski z siedzibą w Lublinie prowadzi kompleksową działalność z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego rozpoczętą już w 1994 r.

Marek Roszczewski jest osobą niezwykle kompetentną, wysokiej klasy profesjonalistą, ekspertem w swojej dziedzinie, ceniącym fachowość, dokładność, solidność i terminowość. Cechuje go wysokie poczucie odpowiedzialności w relacjach biznesowych i międzyludzkich.


Kontakt

Adres i dane kontaktowe

Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości
Marek Roszczewski
ul. Karpacka 29, 20-868 lublin
e-mail: born.born@wp.pl
tel. kom. 508-105-670
(Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania)